Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Kontakt

D & D, spol. s r.o., Poprad

Francisciho 906/23
058 01 Poprad

 

IČO: 31 684 874

 

Telefón: 0692033544, 0914150485, 0918664752

 

Fax: 052/7886022

 

E-mail: dagmar.dvorakova@stonline.sk, dana.kundratova@stonline.sk