Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Daňové priznanie

Daňová agenda

 

• daň z pridanej hodnoty
• daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb
• daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
• výpočet preddavkov na daň z príjmu
• výpočet odloženej dane
• výpočet splatnej dane
• daň z motorových vozidiel
• daň zo závislej činnosti
• položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
• komunikácia s daňovými úradmi a štátnymi inštitúciami
• registrácia daňového subjektu pre potreby dane z príjmov právnických osôb, registrácia na DPH a ďalšie služby