Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 

• vedenie podvojného účtovníctva
• vedenie hlavnej knihy
• vedenie analytickej evidencie
• vedenie účtovného denníka
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
• vedenie evidencie majetku
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
• spracovanie ročnej účtovnej závierky
• spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady
• vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností