Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Mzdy a personalistika

Vedenie personálnej a mzdovej evidencie

 

Ponúkame spoľahlivosť, riešenie v problémových oblastiach, prípadne komplexné spracovanie mzdovej agendy za Vás.

 

Outsourcing miezd zahŕňa nasledovné činnosti:

 

• mesačné spracovanie miezd – výplatné pásky, mesačné rekapitulácie na sociálne a zdravotné poistenie, podklady pre finančnú učtáreň, mesačné zasielanie prehľadov o vymeriavacích základoch na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, zápočet rokov, vystavenie príkazov k úhrade


• ročné zúčtovanie dane


• výkazy pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, štatistické výkazy


• hlásenia, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov, o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti


• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia